Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej Młodzieży „MŁODZI POTRAFIĄ” kieruje swoją ofertę do lokalnej społeczności Gminy Świdnica, a w szczególności Sołectwa Buchałów. Swoją działalnością obejmuje w szczególności dzieci i młodzież, jednakże kieruje swoją działalność również do osób dorosłych.

W skład zarządu wchodzą:

Rafał Trafała – Prezes Zarządu
Marzena Häusler – Wiceprezes Zarządu
Sebastian Häusler – Wiceprezes Zarządu
Łukasz Häusler – Skarbnik Zarządu
Klaudia Kościńska – Sekretarz Zarządu

Skład: 

Natalia Bajda – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Katarzyna Stasiukiewicz – Sekretarz Komisji Rewizyjnej