Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej Młodzieży „MŁODZI POTRAFIĄ”

KRS:0000555955
NIP: 973-10-21-702
Regon: 361383808
Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) 

tel. 696 537 170
e-mail: kontakt@mlodzipotrafia.org.pl

Prezes Zarządu
Rafał Trafała
e-mail: prezes@mlodzipotrafia.org.pl